item Item : Jeudi saint à Gagliano Castelferrato (EN) - chants dans l'église de S. Agostino 002_007

Dublin Core Metadata

ElementRefinement
Value
identifier 
http://archives.crem-cnrs.fr/items/74770
identifier 
CNRSMH_I_2013_040_002_007
type 
Sound
title 
Jeudi saint à Gagliano Castelferrato (EN) - chants dans l'église de S. Agostino
title 
Cianci cianci Maria / Tu pleures, tu pleures Marie
creator 
Borneuf, Anne-Florence
contributor 
Borneuf, Anne-Florence
contributor 
- Collecteur
subject 
Ethnomusicology
subject 
Research
subject 
Polyphonie
subject 
Semaine sainte
descriptionabstract
Détail du contenu (notes du collecteur) : Jeudi saint. Les chanteurs sont rassemblés dans l'église avant de partir pour la traditionnelle visite des sépulcres. À signaler : 2 interruptions de quelques secondes au milieu du chant. à la caméra : Sebastiano Scollo Paroles complètes du chant : ----- cianci cianci Maria ----- Cianci cianci Maria povira donna Ca lu to figghiu è giuntu alla cunnanna [todanna]. Nun lu spittari no ca cchiui nun torna, Can casa è giuntu di Pilatu, donna. / O Piatru Piatru d’unni t’arricuogghi ? Lu vidist’ a ma figghiu, era ccu tia ? Accugghiato lu visti alla culonna, Ccu quattru abbatituri dui ppi latu, Cu cchiù putìa abbattiri abbattìa. / Affaccia, affaccia Maria ca to figghiu passa Ca ‘n-cuoddu porta na catina rossa ; Di quanto è rossa tuttu si sdilassa. Purpi nunn’avia cchiù supra di l’ossa. / Maria etta na vuci supra lu scuogghiu, Quannu muortu si visti a lu so figghiu. Chiamatimi a Giuanni ca lu vuogghiu Quantu m’aiut’ a chianciri a ma figghiu. Tu lu cianci ppi muartu e iu ppi figghiu. / Di niuru portaticcillu lu cumuogghiu Quantu cuprisciu la faccia a ma figghiu ! Imucci tutti avanti ca trapassa, Primu ca si lu portanu a la fossa. Maria sula suledda s’arricogghia, Senza ddu cor’ amatu di so figghiu
publisher 
None
publisher 
CREM-CNRS
datecreated
1995-04-13T00:00:00Z
coveragespatial
Sicile
coveragespatial
Îles -- ITA
coveragespatial
Italie
coveragespatial
Europe méridionale
coveragespatial
Europe
coveragespatial
Gagliano Castelferrato, Province d'Enna
rightslicense
Restreint
rightsaccessRights
private
formatextent
00:18:00
formatmedium
Vidéo : DVCAM
formatMIME type
relationisPartOf
http://archives.crem-cnrs.fr/collections/5910