item Item : Jeudi saint à Gagliano Castelferrato (EN) - visite des sépulcres 002_008

Dublin Core Metadata

ElementRefinement
Value
identifier 
http://archives.crem-cnrs.fr/items/74771
identifier 
CNRSMH_I_2013_040_002_008
type 
Sound
title 
Jeudi saint à Gagliano Castelferrato (EN) - visite des sépulcres
title 
"A simana santa" et "Cianci cianci Maria" / "La semaine sainte" et "Tu pleures, tu pleures Marie"
creator 
Borneuf, Anne-Florence
contributor 
Borneuf, Anne-Florence
contributor 
- Collecteur
subject 
Ethnomusicology
subject 
Research
subject 
Polyphonie
subject 
Semaine sainte
descriptionabstract
Détail du contenu (notes du collecteur) : Jeudi saint. Après avoir chanté dans l'église S. Agostino, les chanteurs partent à travers les rues du village pour la traditionnelle visite des sépulcres. à la caméra : Sebastiano Scollo (Très sombre) • sortie en procession, chant "a simana" (début) • croisement d’une autre procession : superposition de chants des deux groupes (très sombre) • chant "cianci cianci Maria" Paroles complètes des chants : ----- cianci cianci Maria ----- Cianci cianci Maria povira donna Ca lu to figghiu è giuntu alla cunnanna [todanna]. Nun lu spittari no ca cchiui nun torna, Can casa è giuntu di Pilatu, donna. / O Piatru Piatru d’unni t’arricuogghi ? Lu vidist’ a ma figghiu, era ccu tia ? Accugghiato lu visti alla culonna, Ccu quattru abbatituri dui ppi latu, Cu cchiù putìa abbattiri abbattìa. / Affaccia, affaccia Maria ca to figghiu passa Ca ‘n-cuoddu porta na catina rossa ; Di quanto è rossa tuttu si sdilassa. Purpi nunn’avia cchiù supra di l’ossa. / Maria etta na vuci supra lu scuogghiu, Quannu muortu si visti a lu so figghiu. Chiamatimi a Giuanni ca lu vuogghiu Quantu m’aiut’ a chianciri a ma figghiu. Tu lu cianci ppi muartu e iu ppi figghiu. / Di niuru portaticcillu lu cumuogghiu Quantu cuprisciu la faccia a ma figghiu ! Imucci tutti avanti ca trapassa, Primu ca si lu portanu a la fossa. Maria sula suledda s’arricogghia, Senza ddu cor’ amatu di so figghiu ----- A simana santa ----- Di luni s’incumincia lu gran chiantu Tutta di chiantu si fa la simana Lu marti c’è lu passiu di lu cantu Lu miercuri è la Santa Quarantana Lu iuovi lu pigghiar’ a Cristu Santu Lu venniri di lign’è la campana Lu sabatu Maria sparma lu mantu Ora che muortu lu figghiu santu Duminica Gesùzzu ‘nciel’ acchiana Ora ca simu iunt’ alla simana E’ finuta la santa quarantana [E muort’e non si so cchiù campane]
publisher 
None
publisher 
CREM-CNRS
datecreated
1995-04-13T00:00:00Z
coveragespatial
Sicile
coveragespatial
Îles -- ITA
coveragespatial
Italie
coveragespatial
Europe méridionale
coveragespatial
Europe
coveragespatial
Gagliano Castelferrato, Province d'Enna
rightslicense
Restreint
rightsaccessRights
private
formatextent
00:12:00
formatmedium
Vidéo : DVCAM
formatMIME type
relationisPartOf
http://archives.crem-cnrs.fr/collections/5910