item Item : Chant dans la forme "ve" :05-01

wait  Loading...
Property Value Unit
Title
Chant dans la forme "ve"
Original title / translation
Mẹ Suốt, poème de Tố Hữu
Collector
CONDOMINAS,GEORGES
Collection
Viet Nam du Nord, Laha, Khmu, Tay noirs et Viets, Condominas, 1973
Recording date
Jan. 1, 1973 - Dec. 31, 1973
Access type
metadata

Geographic and cultural informations

Location
Vietnam
Population / social group
Vietnamien
Ethnographic context

Musical informations

Vernacular style
Hat ve
Number Composition Vernacular name Interprets
Voix chantée : solo de femme
1 Vièle Dan nhi
1 Idiophone Sanh
1 Idiophone par entrechoc Dung-chen

Archiving data

Code
CNRSMH_I_1973_004_005_01
Original code
BM.1973.004.001/06:05-01
Item number
:05-01
Creator reference
bande 5
Remarks
CV= vièle à 2 cordes "dan nhi"; I= cliquettes, I= tasses entrechoquées "chen". - Poème "Bà Me Suôt" ("La mère Suôt") de Tô Huu, dans le style de Hat Ve. /Bruit de fond•

Lặng nghe mẹ kể ngày xưa
Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình
Mẹ rằng: Quê mẹ Bảo Ninh
Mênh mông sông biển, lênh đênh mạn thuyền
Sớm chiều, nước xuống triều lên
Cực thân từ thuở mới lên chín mười
Lớn đi ở bốn cửa người
Mười hai năm lẻ, một thời xuân qua
Lấy chồng, cũng khổ con ra
Tám lần đẻ, mấy lần sa, tội tình!
Nghĩ mà thương mẹ cha sinh
Thương chồng con lại thương mình xót xa
Last modification
March 20, 2013, 2:56 p.m.

Technical data

Media type
Audio
Item size
96.1 MB