item Item : "Printemps 61" sur un poème de Tố Hữu :04-06

wait  Loading...
Property Value Unit
Title
"Printemps 61" sur un poème de Tố Hữu
Original title / translation
"XUÂN 61"
Collector
CONDOMINAS,GEORGES
Collection
Viet Nam du Nord, Laha, Khmu, Tay noirs et Viets, Condominas, 1973
Recording date
Jan. 1, 1973 - Dec. 31, 1973
Access type
metadata

Geographic and cultural informations

Location
Vietnam
Language
Vietnamien
Population / social group
Vietnamien
Ethnographic context

Musical informations

Number Composition Vernacular name Interprets
1 Voix chantée : solo de femme Kim Oanh
1 Flûte

Archiving data

Code
CNRSMH_I_1973_004_004_06
Original code
BM.1973.004.001/06:04-06
Item number
:04-06
Remarks
- "Xuân 61" ("Printemps 61"), poème de Tô Huu, déclamé par Mlle Hông Tuyêt•

Tôi viết bài thơ xuân
Nghìn chín trăm sáu mốt
Cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt
Nắng soi sương giọt long lanh...
Rét nhiều nên ấm nắng hanh
Đắng cay lắm mới ngọt lành đó chăng?
Giã từ năm cũ bâng khuâng
Đã nghe xuân mới lâng lạ thường!
Last modification
March 20, 2013, 2:49 p.m.

Technical data

Media type
Audio
Item size
82.7 MB