item Item : Chants du carême et de la semaine sainte, S. Stefano di Camastra (ME) (répétition) 001_005

Dublin Core Metadata

ElementRefinement
Value
identifier 
http://archives.crem-cnrs.fr/items/74259
identifier 
CNRSMH_I_2013_040_001_005
type 
Sound
title 
Chants du carême et de la semaine sainte, S. Stefano di Camastra (ME) (répétition)
title 
I parti ra cruci / Les parties de la Croix
creator 
Borneuf, Anne-Florence
contributor 
Borneuf, Anne-Florence
contributor 
- Collecteur
subject 
Ethnomusicology
subject 
Research
subject 
Polyphonie
subject 
Semaine sainte
descriptionabstract
Détail du contenu (notes du collecteur) : Répétition des chants de la semaine (tous les mardis de Carême) - "Ingiustamente poi" (terza spada / 3e épée), Soliste (prima voce) : Giovanni Gagliano - "Maria iettau na voce" (quinta spada / 5e épée), Soliste (prima voce) : [Vinc]Enzo Perez - "U primu gran dolori" (Prima spada / 1re épée), Solistev (prima voce) : Giovanni Gagliano - (pause) - "A la cruci fui misu" (sesta spada / 6e épée), Soliste (prima voce) : [Vinc]Enzo Perez Suite sur CNRSMH_I_2013_040_001_006 Note : pendant cette répétition, les deux vers finaux des chants (une sorte de refrain) sont omis. ‘Ngiustamente poi fui flagellatu to’ figghiu tuttu santu e innucenti. Come di burla re fu incoronato Di acuti spini e di barbara genti. Cu’ na ‘ranni cruci ncoggu fu ‘ncontratu Di tia matri afflittissima e dolenti. Pi tri iorna chianciennu tu lu circasti Ora la gioia pi tia tutta finiu. [O cara Matri afflitta e addulurata fammi pruvari la tua terza spada] ____ Maria ietta na' vuci supra 'nu scuogghiu quannu muortu si visti a lu 'so figghiu. Chiamatimi a Giovanni ca iò lu vogghiu quantu m'aiuta a chianciri a me figghiu. Di niru mi lu fazzu lu mantigghiu tu perdisti lu mastru e io lu figghiu. [O cara Matri afflitta e addulurata fammi pruvari la tua quinta spada] ____ 'U primu gran duluri o chi sintisti ca' ti lu retti lu viecchiu Simiuni. Quannu a to' figghiu a lu tempiu affiristi ti l'agghiuttisti d'amaru muccuni. E apposta pi issu ti nn'affliggisti suffristi cruci e peni a miliuni. [O cara Matri afflitta e addulurata fammi pruvari la tua prima spada.] _____ A la cruci fui misu o l'uomu Diu tu custanti a li pieri l'assististi. Lu suli di gramagghia o si copriu li stessi petri spizzari viristi. E l'uomu pirsuasu si intuiu ca' pi stu fini chiù pena sintiu [O cara Matri afflitta e addulurata fammi pruvari la tua sesta spada]
publisher 
None
publisher 
CREM-CNRS
datecreated
1994-03-22T00:00:00Z
coveragespatial
Sicile
coveragespatial
Îles -- ITA
coveragespatial
Italie
coveragespatial
Europe méridionale
coveragespatial
Europe
coveragespatial
S. Stefano di Camastra, Province de Messine
rightslicense
Restreint
rightsaccessRights
private
formatextent
00:22:00
formatmedium
Vidéo : DVCAM
formatMIME type
relationisPartOf
http://archives.crem-cnrs.fr/collections/5910