Collections (101 - 120 / 7258)
 

Title Digitized Depositor / contributor Recordist Recording period Code
Fo yuan wei liao yuan yang zhai zhi lai shi yin yuan [Chant cantonais] CNRSMH_E_1933_001_046
Ku yin yuan zhi san hua [Chant cantonais] CNRSMH_E_1933_001_047
Zai ru tao yuan [Chant cantonais] CNRSMH_E_1933_001_048
You zha gui kai ting [Opéra cantonais] CNRSMH_E_1933_001_049
Ma Cao [Chine - Opéra Goa-Kang]
CNRSMH_E_1933_001_050
[Indochine - Cambodge (?)] CNRSMH_E_1933_001_051
[Bandoeng - Indonésie] CNRSMH_E_1933_002_001
[Bandoeng/Bandung - Indonésie] CNRSMH_E_1933_002_002
[Bandoeng/Bandung - Indonésie] CNRSMH_E_1933_002_004
[Bandoeng/Bandung et Tjibadak - Indonésie - 3 Disques] CNRSMH_E_1933_002_005
Senggot ; Samarangan [Bandoeng/Bandung - Indonésie] CNRSMH_E_1933_002_008
Poelo-gambi ; Palsioen [Bandoeng/Bandung - Indonésie] CNRSMH_E_1933_002_009
Boengboelang ; Embat-embat [Bandoeng/Bandung - Indonésie] CNRSMH_E_1933_002_010
[Bandoeng/Bandung - Indonésie - 2 Disques] CNRSMH_E_1933_002_011
Adam-rokbie ; moe'hoer [Bandoeng/Bandung - Indonésie] CNRSMH_E_1933_002_012
Pastoral ; olhos negros [Portugal] CNRSMH_E_1933_003_001
Fado do Cordel ; Fado da Mouraria Abranches, Fernanda (chanteur) 1927 CNRSMH_E_1933_003_002
[Espagne - Taranta]
Schneider, Pierre (déposant) 1927 - 1931 CNRSMH_E_1933_003_003
[Espagne - Fandango]
Schneider, Pierre (déposant) 1927 - 1931 CNRSMH_E_1933_003_004
[Espagne - Taranta]
Schneider, Pierre (déposant) 1927 - 1931 CNRSMH_E_1933_003_005