item Items Sarangi (1 - 20 / 42)
 

Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code
Mr Chotey Khan 01   CNRSMH_E_1952_002_001_001
Mr Chotey Khan 02   CNRSMH_E_1952_002_001_002
Jhana Jhana Payala Bajé [ou Jhan Jhan Jhan Jahn Payel Baje] 01   CNRSMH_E_1952_002_002_001
Chalo kahé ko jhuti bava 02   CNRSMH_E_1952_002_002_002
Alapa 01   CNRSMH_E_1952_002_003_001
Khyal 02   CNRSMH_E_1952_002_003_002
Phulavana ki gandana mai ka 01   CNRSMH_E_1952_002_004_001
Vandé Nabda-Kumaram 02   CNRSMH_E_1952_002_004_002
Alapa _01   CNRSMH_E_1952_002_006_001
Une sanga lagi ankhia _02   CNRSMH_E_1952_002_006_002
Garawa Mayi sang Lage [Garava bhai sanga lage] (Part I Todi) A   CNRSMH_E_1952_002_009_001
Garawa Mayi sang Lage [Garava bhai sanga lage] (Part II Todi) B   CNRSMH_E_1952_002_009_002

d

Mai kantha mora (Sugharai) _01

d

  CNRSMH_E_1952_002_010_001_01

d

Mitava balamava (Nilambari) _02

d

  CNRSMH_E_1952_002_010_001_02
Ayé na balama A   CNRSMH_E_1952_002_011_001
Préma ki mara katara B   CNRSMH_E_1952_002_011_002
Kahé ke chhala baliya A   CNRSMH_E_1952_002_012_001
Beguna ayé B   CNRSMH_E_1952_002_012_002
Maundara baju ré A   CNRSMH_E_1952_002_013_001
Maundara baju ré (2ème partie) B   CNRSMH_E_1952_002_013_002