item Items Steel pan (81 - 100 / 499)
 

Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code

d

We Like To Play :02-03

d

  2004 CNRSMH_E_2016_004_003_002_003

d

Jamboree :02-04

d

  2004 CNRSMH_E_2016_004_003_002_004

d

War 2004 :02-05

d

  2004 CNRSMH_E_2016_004_003_002_005

d

War 2004 :02-06

d

  2004 CNRSMH_E_2016_004_003_002_006

d

Pure Party :02-07

d

  2004 CNRSMH_E_2016_004_003_002_007

d

Plan On Mr. Pan Man :02-08

d

  2004 CNRSMH_E_2016_004_003_002_008

d

Bonus Track: Petrotrin Siparia Deltones :02-09

d

  2004 CNRSMH_E_2016_004_003_002_009

d

The Mystery Of Pan :01-01

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_001_001

d

From Beyond :01-02

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_001_002

d

Symphony on Fire :01-03

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_001_003

d

From Beyond :01-04

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_001_004

d

Steelband Migration :01-05

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_001_005

d

Tell Me Why :01-06

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_001_006

d

Pan Mamaguy :01-07

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_001_007

d

Pan History :01-08

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_001_008

d

Dedication :02-01

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_002_001

d

Tell Me Why :02-02

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_002_002

d

Rainorama :02-03

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_002_003

d

Steelband Music :02-04

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_002_004

d

I Come Out To Play :02-05

d

  2005 CNRSMH_E_2016_004_004_002_005