item Items Mrdangam (1 - 20 / 34)
 

Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code

d

RA:GA KHAMA:S :05-03

d

Levy, John   1958 CNRSMH_I_1959_006_005_03

d

INSTRUMENTAL "BHAIRAVI RA:GAM, A:DI TA:LAM" :06-01

d

Levy, John   1958 CNRSMH_I_1959_006_006_01

d

Vandi suve -01

d

  CNRSMH_E_1989_013_004_01

d

Mahima -02

d

  CNRSMH_E_1989_013_004_02

d

Balagopala -03

d

  CNRSMH_E_1989_013_004_03

d

Govardana Giri -04

d

  CNRSMH_E_1989_013_004_04

d

Nenarunchi -05

d

  CNRSMH_E_1989_013_004_05

d

Chandra Sekara -06

d

  CNRSMH_E_1989_013_004_06

d

Ragam, Tanam, Pallavi : Raga Kalyani, Tala Ektal _01

d

Pelissier, Philippe   1983 CNRSMH_E_1988_012_021_01

d

Râga Kîrvânî - pallavî _001_04

d

Radio France   1980 CNRSMH_E_1988_012_022_001_04

d

Râga Kîrvânî - râgamâlikâ : vasanta-priya, khadyotakânti _001_05

d

Radio France   1980 CNRSMH_E_1988_012_022_001_05

d

Kriti _01

d

Grund, Françoise   1977 CNRSMH_E_2000_017_011_01

d

Kriti _02

d

Grund, Françoise   1977 CNRSMH_E_2000_017_011_02

d

Varnary _03

d

Grund, Françoise   1977 CNRSMH_E_2000_017_011_03

d

Kriti _04

d

Grund, Françoise   1977 CNRSMH_E_2000_017_011_04

d

Démonstration des ressources rythmiques du mridanga A03

d

Pourcher, Guy   1957 CNRSMH_E_1965_008_011_03

d

Ottam Thullal _Face_B09

d

Pourcher, Guy   1957 CNRSMH_E_1965_008_011_14

d

Kriti "Rama Nannu Brovara" Raga Harikambodi _04

d

Radio France   CNRSMH_E_1994_018_009_04

d

Invocation to the fish-eye goddess B08

d

Danielou, Alain   1952 CNRSMH_E_1955_016_012_16

d

Challenge by The Demon Naraka to The King of Heaven, Devendra B09

d

Danielou, Alain   1952 CNRSMH_E_1955_016_012_17