Collections (1 - 20 / 1918)
 

Title Digitized Depositor / contributor Recordist Recording period Code
Chen guo zhon qi shi [Chine - Canton]
CNRSMH_E_1932_002_003
Luo chen ; yu tang chun [Chine - Pékin]
CNRSMH_E_1932_002_004
[Espagne - por La Nina de los Peines]
Schneider, Pierre (déposant) 1927 - 1930 CNRSMH_E_1932_006_005
Saeta. Núm. 1 / Sevillanas. Núm. 2
Schneider, Pierre (déposant) ; La Niña de Los Peines (chanteur) 1927 - 1930 CNRSMH_E_1932_006_006
[Espagne - por La Nina de los Peines]
Schneider, Pierre (déposant) 1927 - 1930 CNRSMH_E_1932_006_007
Musik des Orients [12 disques]
Hornbostel, Erich Moritz von 1925 - 1928 CNRSMH_E_1932_006_008
[Espagne - Flamenco - Nina de los Peines et Ramon Montoya - 2 Disques]
Schneider, Pierre (déposant) 1929 CNRSMH_E_1932_006_024
[Espagne - Flamenco - Nina de los Peines et Manolo de Badajoz]
Schneider, Pierre (déposant) 1929 CNRSMH_E_1932_006_026
[Espagne - Flamenco - Nina de los Peines et Manolo de Badajoz]
Schneider, Pierre (déposant) 1929 CNRSMH_E_1932_006_027
[Espagne - Flamenco - Nina de los Peines et Manolo de Badajoz - 2 Disques]
Schneider, Pierre (déposant) 1929 CNRSMH_E_1932_006_028
[Espagne - Coro cantigas da terra - 9 Disques]
CNRSMH_E_1932_006_030
[Espagne - Canto flamenco - 2 Disques]
Schneider, Pierre (déposant) 1927 - 1931 CNRSMH_E_1932_006_063
[Chine - Opéra Goa-Kang - 2 Disques]
CNRSMH_E_1933_001_036
Ge you qian yin mo xian ren zhi bei kun shu lou [Opéra chinois]
CNRSMH_E_1933_001_037
Zi ling xie shu [Opéra cantonais]
CNRSMH_E_1933_001_038
Shuang mai hua [opéra de Shanghaï]
CNRSMH_E_1933_001_039
Ba wang bie ji ; yu tang chun [Chine - Opéra de Pékin]
CNRSMH_E_1933_001_040
Zheng luo yang [Chine - Opéra Goa-Kang]
CNRSMH_E_1933_001_041
Ma cao [Chine - Opéra Goa-Kang]
CNRSMH_E_1933_001_042
Ma Cao [Chine - Opéra Goa-Kang]
CNRSMH_E_1933_001_050