item Items Vièle (41 - 60 / 1763)
 

Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code

d

Deri Hlal _02

d

  1900 - 1928 CNRSMH_E_1965_032_001_02

d

Aaita Sidi Zani _01

d

  1900 - 1929 CNRSMH_E_1965_033_001_01

d

[sans titre] _01

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_054_001_01

d

[sans titre] _02

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_056_001_02

d

[sans titre] _01

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_057_001_01

d

[sans titre] _01

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_058_001_01

d

[sans titre] _01

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_059_001_01

d

[sans titre] _02

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_059_001_02

d

[sans titre] _01

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_061_001_01

d

[sans titre] _02

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_061_001_02

d

[sans titre] _01

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_062_001_01

d

[sans titre] _02

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_062_001_02

d

Fakir Ahmed _01

d

  1900 - 1929 CNRSMH_E_1965_064_001_01

d

Garat ala mohgati (I) _01

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_087_001_01

d

Garat ala mohgati (II) _02

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_087_001_02

d

Leili Sahar (I) _01

d

  1900 - 1933 CNRSMH_E_1965_089_001_01

d

Leili Sahar (II) _02

d

  1900 - 1933 CNRSMH_E_1965_089_001_02

d

Man Kahal Aynak _01

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_091_001_01

d

Karibouni Faza _02

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_091_001_02

d

Minnak Ellati (part.1) _01

d

  1900 - 1933 CNRSMH_E_1965_092_001_01