item Items Vièle (41 - 60 / 221)
 

Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code

d

Chant long 001_Face B

d

Brailoïu, Constantin   1937 CNRSMH_E_1950_007_001_001_02
Mr Chotey Khan _01   CNRSMH_E_1952_002_001_001_01
Mr Chotey Khan _02   CNRSMH_E_1952_002_001_001_02
Jhana Jhana Payala Bajé [ou Jhan Jhan Jhan Jahn Payel Baje] _01   CNRSMH_E_1952_002_002_001_01
Chalo kahé ko jhuti bava _02   CNRSMH_E_1952_002_002_001_02
Alapa _01   CNRSMH_E_1952_002_003_001_01
Khyal _02   CNRSMH_E_1952_002_003_001_02
Phulavana ki gandana mai ka _01   CNRSMH_E_1952_002_004_001_01
Vandé Nabda-Kumaram _02   CNRSMH_E_1952_002_004_001_02
Alapa _01   CNRSMH_E_1952_002_006_001_01
Une sanga lagi ankhia _02   CNRSMH_E_1952_002_006_001_02
Garawa Mayi sang Lage [Garava bhai sanga lage] (Part I Todi) _01   CNRSMH_E_1952_002_009_001_01
Garawa Mayi sang Lage [Garava bhai sanga lage] (Part II Todi) _02   CNRSMH_E_1952_002_009_001_02

d

Mai kantha mora (Sugharai) _01

d

  CNRSMH_E_1952_002_010_001_01

d

Mitava balamava (Nilambari) _02

d

  CNRSMH_E_1952_002_010_001_02
Ayé na balama _01   CNRSMH_E_1952_002_011_001_01
Préma ki mara katara _02   CNRSMH_E_1952_002_011_001_02
Kahé ke chhala baliya _01   CNRSMH_E_1952_002_012_001_01
Beguna ayé _02   CNRSMH_E_1952_002_012_001_02
Maundara baju ré _01   CNRSMH_E_1952_002_013_001_01