item Items Dan nguyet (61 - 68 / 68)
 

Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code

d

Địêu Hát Huê _01

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_143_001_01

d

Địêu Hát Huê (suite) _02

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_143_001_02

d

Mẩu Tử Tình Thâm _01

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_144_001_01

d

Mẩu Tử Tình Thâm (suite) _02

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_144_001_02

d

Hòa Dòn - Muòi Ban Tàu _01

d

  1900 - 1927 CNRSMH_E_1965_145_001_01

d

Hòa Dòn - Muòi Ban Tàu _02

d

  1900 - 1927 CNRSMH_E_1965_145_001_02

d

La Marseillaise _01

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_146_001_01

d

La Madelon _02

d

  1900 - 1930 CNRSMH_E_1965_146_001_02