item Items Suling (61 - 80 / 92)
 

Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code

d

Récit chanté en pantun (fin) _009_03

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1956 CNRSMH_I_1971_036_009_03

d

Djam djamplangan _010_05

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1956 CNRSMH_I_1971_036_010_05

d

Es lilin _013_01

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1957 CNRSMH_I_1971_036_013_01

d

Wanva kéga riola :04-02

d

Pelras, Christian   1979 CNRSMH_I_1981_001_004_02

d

Ana' beue :04-03

d

Pelras, Christian   1979 CNRSMH_I_1981_001_004_03

d

Ana' béué :04-04

d

Pelras, Christian   1979 CNRSMH_I_1981_001_004_04

d

Mabela rilaona :04-05

d

Pelras, Christian   1979 CNRSMH_I_1981_001_004_05

d

Rantjag _010_02

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1956 CNRSMH_I_1971_036_010_02

d

Kawih _010_04

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1956 CNRSMH_I_1971_036_010_04

d

Dedegungan _010_03

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1956 CNRSMH_I_1971_036_010_03

d

Chant solo de femme avec flûte et cithare _010_06

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1956 CNRSMH_I_1971_036_010_06

d

Kangsreng _013_02

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1957 CNRSMH_I_1971_036_013_02

d

Tatalu (ubrug) _013_03

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1957 CNRSMH_I_1971_036_013_03

d

Babangbungan _013_04

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1957 CNRSMH_I_1971_036_013_04

d

Wawajangan _013_05

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1957 CNRSMH_I_1971_036_013_05

d

Uwa _013_06

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1957 CNRSMH_I_1971_036_013_06

d

Tjalamentrek _013_07

d

Yzerdraat, Bernard (Surya Brata)   1957 CNRSMH_I_1971_036_013_07

d

Bulu' alau'na Mekka :05-03

d

Pelras, Christian   1979 CNRSMH_I_1981_001_005_03

d

Golla rimulana :05-04

d

Pelras, Christian   1979 CNRSMH_I_1981_001_005_04

d

Tessiraga-raga mémeng :05-05

d

Pelras, Christian   1979 CNRSMH_I_1981_001_005_05