item Items Tabla (daya et baya) (121 - 140 / 194)
 

Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code
Chant solo homme _01   CNRSMH_E_1952_002_007_001_01
Chant solo homme _01   CNRSMH_E_1952_002_008_001_01
Phulavana ki gandana mai ka _01   CNRSMH_E_1952_002_004_001_01
Vandé Nabda-Kumaram _02   CNRSMH_E_1952_002_004_001_02
Alapa _01   CNRSMH_E_1952_002_006_001_01
Une sanga lagi ankhia _02   CNRSMH_E_1952_002_006_001_02
Alapa _01   CNRSMH_E_1952_002_003_001_01
Khyal _02   CNRSMH_E_1952_002_003_001_02

d

Râga du soir _004_03

d

RTF   1958 CNRSMH_I_1959_004_004_03

d

Accord des instruments _002_01

d

RTF   1958 CNRSMH_I_1959_004_002_01

d

Râga du soir (râga desh), saison des pluies (Tâla à 16 temps) _002_02

d

RTF   1958 CNRSMH_I_1959_004_002_02

d

Accord des instruments _003_02

d

RTF   1958 CNRSMH_I_1959_004_003_02

d

Râga du matin (Tâla de 12 temps) _003_03

d

RTF   1958 CNRSMH_I_1959_004_003_03

d

Accord des instruments _004_02

d

RTF   1958 CNRSMH_I_1959_004_004_02

d

Râga _005_01

d

RTF   1958 CNRSMH_I_1959_004_005_01

d

Ritu raina :01a-01

d

Gaborieau, Marc   1970 CNRSMH_I_1971_019_001_01

d

Cacari; refrain : Shiva ki kailash damaru baji gae :01a-02

d

Gaborieau, Marc   1970 CNRSMH_I_1971_019_001_02

d

Durga Rag: Mayän chun kathai ni :01a-03

d

Gaborieau, Marc   1970 CNRSMH_I_1971_019_001_03

d

Tuile dhârâ bolâ dâdu dake ki gâdi me :01a-04

d

Gaborieau, Marc   1970 CNRSMH_I_1971_019_001_04

d

Bhânâ panuli cakorâ tuile dhâro bolâ :01a-05

d

Gaborieau, Marc   1970 CNRSMH_I_1971_019_001_05