item Items Tanpura (1 - 20 / 25)
 

Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code
GHAZAL A01 WERGLET, H.   1977 DI.1979.025.005A01
LOUANGE DU PROPHETE A02 WERGLET, H.   1977 DI.1979.025.005A02
HAMD B01 WERGLET, H.   1977 DI.1979.025.005B01
LOUANGE DU PROPHETE B02 WERGLET, H.   1977 DI.1979.025.005B02
VANDI SUVE -01   CNRSMH_E_1989_013_004_01
MAHIMA -02   CNRSMH_E_1989_013_004_02
BALAGOPALA -03   CNRSMH_E_1989_013_004_03
GOVARDANA GIRI -04   CNRSMH_E_1989_013_004_04
NENARUCHI -05   CNRSMH_E_1989_013_004_05
CHANDRA SEKARA -06   CNRSMH_E_1989_013_004_06

d

Chant pallavi :02-32

d

Danièlou, Alain   1950 - 1959 CNRSMH_E_1996_013_001_002_032

d

Bhajan, chant de femme, flûte et cordes pincées 001_04

d

Bhattacharya, Deben   1954 CNRSMH_E_1956_011_001_001_04
Jhana Jhana Payala Bajé [ou Jhan Jhan Jhan Jahn Payel Baje] _01   CNRSMH_E_1952_002_002_001_01
Chalo kahé ko jhuti bava _02   CNRSMH_E_1952_002_002_001_02
Chant solo homme _02   CNRSMH_E_1952_002_007_001_02
Chant solo homme _01   CNRSMH_E_1952_002_007_001_01
Alapa _01   CNRSMH_E_1952_002_003_001_01
Khyal _02   CNRSMH_E_1952_002_003_001_02
Khyal : Raga bageshwari _01 Jauny, Julien   CNRSMH_E_1992_015_005_01
Kajeri : Raga Mishra Pilu _02 Jauny, Julien   CNRSMH_E_1992_015_005_02